DUNG DỊCH GIẢM NO3 CHO BỂ CÁ BIỂN – INFINITY NO3-HR

185,000

DUNG DỊCH GIẢM NO3 CHO BỂ CÁ BIỂN – INFINITY NO3-HR

* CÁC THÔNG SỐ BẮT BUỘC:

– Nitrat tối thiểu 15ppm
– dKH: 7
– pH: 8.3

*HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

– Đảo ngược chai 3-4 lần trước khi sử dụng

* LIỀU LƯỢNG SỬ DỤNG:

  • 15-30ppm: 1,5 – 3,0mL mỗi ngày/100L
  • 30-45ppm: 3,0 – 4,5mL mỗi ngày/100L
  • 45-60ppm: 4,56 – 6,0mL mỗi ngày/100L
  • 60ppm: 6mL mỗi ngày/100L

Description

DUNG DỊCH GIẢM NO3 CHO BỂ CÁ BIỂN – INFINITY NO3-HR

* CÁC THÔNG SỐ BẮT BUỘC:

– Nitrat tối thiểu 15ppm
– dKH: 7
– pH: 8.3

*HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

– Đảo ngược chai 3-4 lần trước khi sử dụng

* Sản phẩm này được sử dụng cho bể cá nước mặn với Skimmer hổ trợ sản phẩm với lưu lượng nước cao. ĐỪNG DÙNG QUÁ LIỀU

* LIỀU LƯỢNG SỬ DỤNG:

  • 15-30ppm: 1,5 – 3,0mL mỗi ngày/100L
  • 30-45ppm: 3,0 – 4,5mL mỗi ngày/100L
  • 45-60ppm: 4,56 – 6,0mL mỗi ngày/100L
  • 60ppm: 6mL mỗi ngày/100L
Dung dịch giảm NO3 cho bể cá biển - INFINITY NO3-HR 250mL - 500mL
Dung dịch giảm NO3 cho bể cá biển – INFINITY NO3-HR 250mL – 500mL

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “DUNG DỊCH GIẢM NO3 CHO BỂ CÁ BIỂN – INFINITY NO3-HR”

Your email address will not be published. Required fields are marked *