DUNG DỊCH GIẢM PO4 CHO HỒ CÁ CẢNH BIỂN – INFINITY PO4 – REMOVE

159,000

CÁCH DÙNG DUNG DỊCH GIẢM PO4 – REMOVE:

  • 0,1-10ppm: 0,1 – 0.5mL mỗi ngày/100L
  • 1 – 5ppm: 0,5 – 1mL mỗi ngày/100L
  • 5 – 10ppm: 1- 2mL mỗi ngày/100L
  • 10-15ppm: 2 – 3mL mỗi ngày/100L

* Sản phẩm này được sử dụng cho bể cá nước mặn với Skimmer hổ trợ sản phẩm với lưu lượng nước cao.

* ĐỪNG DÙNG QUÁ LIỀU

Description

CÁC THÔNG SỐ BẮT BUỘC:

– Phosphat tối thiểu 0.08ppm
– dKH: 7.5
– pH: 8.1

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PO4 – REMOVE:

– Đảo ngược chai 3-4 lần trước khi sử dụng

CÁCH DÙNG DUNG DỊCH GIẢM PO4 – REMOVE:

  • 0,1-10ppm: 0,1 – 0.5mL mỗi ngày/100L
  • 1 – 5ppm: 0,5 – 1mL mỗi ngày/100L
  • 5 – 10ppm: 1- 2mL mỗi ngày/100L
  • 10-15ppm: 2 – 3mL mỗi ngày/100L

* Sản phẩm này được sử dụng cho bể cá nước mặn với Skimmer hổ trợ sản phẩm với lưu lượng nước cao.

* ĐỪNG DÙNG QUÁ LIỀU

DUNG DỊCH GIẢM PO4 CHO HỒ CÁ CẢNH BIỂN – INFINITY PO4 – REMOVE
DUNG DỊCH GIẢM PO4 CHO HỒ CÁ CẢNH BIỂN – INFINITY PO4 – REMOVE

Sản phẩm khác của thương hiệu: INFINITY CORAL

Thông tin liên hệ:

Tư vấn trực tiếp:   https://www.facebook.com/taqua.reef

Đơn vị NK/PP: T-AQUA

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “DUNG DỊCH GIẢM PO4 CHO HỒ CÁ CẢNH BIỂN – INFINITY PO4 – REMOVE”

Your email address will not be published. Required fields are marked *